นวัตกรรมบ้าน SOLAR CELL HOUSE
Vissupat-บริษัทรับสร้างบ้าน นวัตกรรมบ้าน
วางทิศทางบ้านให้เหมาะกับทิศทางลม ทิศทางของแสง ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน เน้นการใช้แสงจากธรรมชาติ และเพิ่มการติดตั้ง Solar Cell โดยการออกแบบตัวบ้านต้องคำนึงถึงทิศทางของการวางแผง Solar Cell เพื่อให้ได้รับแสงมากที่สุด และที่สำคัญบริเวณรอบบ้านที่ร่มรื่นจะช่วยให้บ้านเย็นสบายขึ้น เมื่อบ้านได้รับการออกแบบวางทิศทางตัวบ้านที่ดี ใช้วัสดุที่เหมาะสม พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็จะน้อยลงเนื่องจากบ้านไม่มีความร้อน